Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади

Перегляди: 899

Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади
(для допомоги в діяльності громадських радіоаматорських об’єднаннях)

Конституції України (ст. 5) зазначає, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Конституція України (ст. 36) гарантує громадянам нашої держави право на свободу об'єднання у громадські організації для здійснення і захисту своїх прав та свобод, задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Права людини – це не дарунок держави, уряду, а суверенний, не відчужуваний атрибут кожної людини, кожної особистості, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, віросповідання, політичних поглядів і переконань, соціального походження чи майнового становища. Не народ існує для держави чи уряду, а держава й уряд – для народу, не народ – для Конституції, а Конституція – для народу.

Саме через громадські радіоаматорські об'єднання до активної державотворчої діяльності залучаються радіоаматори, реалізуються й захищаються їх інтереси.
Усвідомлення змісту діяльності громадських радіоаматорських об’єднань, їхнього місця та ролі в суспільстві має не лише науково-пізнавальне, а й практичне значення. Без цього неможливо об'єктивно проаналізувати реалії нинішнього життя, виявити суперечності, які виникають, відстоювати та захищати свої права.

В окремих випадках громадські радіоаматорські об’єднання, під час надання своїх пропозицій, захисту прав радіоаматорів стикаються з різними формами відписок, або взагалі ігноруванням на звернення, невиконанням своїх обов’язків відповідно до своїх функцій тощо. Існують різні форми впливу на таку бездіяльність з боку громадських радіоаматорських об’єднань, визначених законодавством. Одною з дуже неприємних до таких Державіних установ є проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади. Проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади достатньо прискіплива форма захисту інтересів радіоаматорів. яка потребує дотримання певних процедур і роботи, але така робота іноді необхідна задля відстоювання та захисту інтересів радіоаматорів. Особливо складного в проведенні громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, як складовоq механізму демократичного управління державою, не має.

5 листопада 2008 року Кабінет Міністрів України своєю постановою № 976 ухвалив Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади. І зобов'язав владу враховувати рекомендації громадських експертиз при розробці програм соціально-економічного розвитку, , укладанні бюджету та у цілому у своєї діяльності..

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-%D0%BF

З’явилася одна з форм (демократичного управління державою) громадського контролю за діяльністю органів влади – громадська експертиза, яка відіграє важливу роль у становленні та формуванні правової держави.

Постанова – це добре, але як практично провести громадську експертизу?
Для цього в Інтернет ресурсі можна знайти велику кількість порад та прикладів. Одним з вдалих видань є посібник ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: КРОК ЗА КРОКОМ
У книзі наведено методичні рекомендації щодо планування і проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади відповідно до Постанови КМУ № 976 від 05.11.2008 р. Подано приклади типових документів (запити, звернення, скарги, позовні заяви). Буде корисною для організацій громадянського суспільства, які планують провести громадську експертизу діяльності органів виконавчої влади.

Додаток: книга ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: КРОК ЗА КРОКОМ
(Український незалежний центр політичних досліджень дозволяє поширювати текст книги)
http://www.ucipr.org.ua/

 

Вкладення:
Скачати цей файл (grom_ekspert.pdf)grom_ekspert.pdf[ ]455 Кб

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout