Європейська інтеграція

. створено: . в розділі: Статические страницы. Перегляди: 4891

Європейська конференція Адміністрацій пошти та електрозв’язку та Аматорська служба радіозв’язку України, Аматорська супутникова служба радіозв’язку України

Європейська конференція адміністрацій зв’язку (The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations, СЕРТ) – це регіональна організація, яка була створена 26 червня 1959 року. На сьогодні членами CEРT є 48 країн світу.

Україна - повноправна держава-член (учасник) СЕРТ.

Основним завданням СЕПТ є розгляд в рамках Європи питань державної політики та нормативних питань, що відносяться до сфер пошти і електрозв'язку, включаючи питання використання радіочастотного спектру.

До функцій СЕПТ також входять підготовка європейських пропозицій на конгреси і конференції МСЕ і Всесвітнього поштового союзу і їх робочих органів, вивчення питань організацій та функціонування служб електрозв’язку і пошти, а також гармонізації цих служб в рамках Європи.

Гармонізація в ЄС – зближення до єдиних норм
Гармонізація законодавства країн-членів ЄС означає процес зближення національної правової системи та її підсистем з правовою системою Європейського Союзу та вимогами міжнародно-правових норм і стандартів.
Гармонізація законодавства не вимагає від держав-членів ухвалення однакових правових актів. Ідеться насамперед про те, щоб держави-члени застосували схожі закони чи інші правові акти.
Основними правовими актами, за допомогою яких здійснюється гармонізація в Євросоюзі, є директиви (рішення) або рекомендації.
У Союзі гармонізація внутрішнього права держав-членів з правом Євросоюзу охоплює насамперед сферу функціонування внутрішнього ринку ЄС. Основними способами гармонізації тут виступають імплементація у внутрішньому праві положень директив, та рекомендацій та на їх основі - взаємне визнання державами-членами чинних національних стандартів до ухвалення на рівні ЄС загальноєвропейських стандартів
За результатами своєї діяльності СЕПТ видає рішення обов’язкові для виконання кожної адміністрацією, яка до них приєднується, а також рекомендації.

Гармонізація законодавчих і нормативних актів у сфері Аматорської служби радіозв'язку та аматорської супутникової служби радіозв'язку входить до компетенції СЕРТ.

Для визнання між країнами-членами СЕРТ (та країнами, які приєдналися до рекомендацій СЕРТ) рекомендується використовувати три види радіоаматорських ліцензій:

•    базовий рівень; Повідомлення СЕРТ ECC 89 (ENTRY LEVEL)
•    початківця; Повідомлення CEPT ERC32 (ARNEC)
•    повна. Рекомендації CEPT T/R 61-02 (HAREC)

Для кожної з перерахованих ліцензій визначений мінімальний рівень кваліфікації радіоаматорів і підхід до розподілу для них смуг частот, видів роботи та припустимих потужностей.

Адміністрації зв'язку країн - учасниць на підставі рекомендацій СЕРТ визначають відповідність між своїми національними радіоаматорськими ліцензіями (кваліфікаційними категоріями) і трьома категоріями ліцензій СЕРТ, перерахованими вище.

В Україні, з урахуванням відповідних рекомендацій CEPT, застосовується наступна класифікація категорій операторів АРС:
Перша кваліфікаційна категорія (вища кваліфікація) відповідає повній ліцензії СЕРТ. Для її одержання потрібно здати теоретичний екзамен за програмою повної ліцензії СЕРТ (T/R 61-02) і додатково продемонструвати вміння передати та прийняти кодом Морзе текст обсягом 100-120 знаків;
Друга кваліфікаційна категорія (загальна кваліфікація) відповідає повній ліцензії СЕРТ. Для її одержання потрібно здати теоретичний екзамен за програмою повної ліцензії СЕРТ (T/R 61-02);
Третя кваліфікаційна категорія (початкова кваліфікація) відповідає ліцензії СЕРТ новачка. Для її одержання потрібно здати теоретичний екзамен за програмою ліцензії СЕРТ новачка (ERC32).

Після успішної здачі іспиту кваліфікаційно-технічної комісії та перевірки технічного стану АРС радіоаматор одержує в УДЦР Дозвіл на експлуатацію аматорської радіостанції встановленого зразку.

Дозвіл засвідчує призначення позивного сигналу та право його власника  на  експлуатацію АРС відповідно до кваліфікації оператора протягом визначеного терміну в певних умовах.
Для отримання певної категорії гармонізованого екзаменаційного сертифіката СЕРТ надається до УДЦР заява встановленого зразку.

УДЦР на підставі заяви про видачу гармонізованого екзаменаційного сертифіката надає сертифікат NOVICE радіоаматорам України, що склали іспит на здобуття третьої категорії оператора АРС відповідно до вимог екзаменаційної програми радіоаматора-початківця (NOVICE). За наявності до заяви додається копія першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон (проїзного документа дитини, дипломатичного або службового паспорта, посвідчення моряка або члена екіпажу).

УДЦР на підставі заяви про видачу гармонізованого екзаменаційного сертифіката надає гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора HAREC радіоаматорам України, які мають кваліфікацію оператора АРС першої або другої категорії і склали  іспит відповідно до вимог екзаменаційної програми. За наявності до заяви додається копія першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон (проїзного документа дитини, дипломатичного або службового паспорта, посвідчення моряка або члена екіпажу).

Видані УДЦР гармонізований екзаменаційний сертифікат NOVICE або гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора HAREC

Видані УДЦР гармонізовані екзаменаційні сертифікати визнаються Адміністраціями зв'язку інших країн-членів СЕРТ і країн, що приєдналися до гармонізації ліцензій СЕРТ, ліцензії СЕРТ.

Радіоаматор, що має ліцензію СЕРТ (повна - HAREC або початківця - NOVICE), може вільно, не одержуючи національну ліцензію країни перебування, здійснювати передачі протягом 90 днів із країни, що приєдналася до рекомендацій СЕРТ T/R61-01

Адміністрації зв'язку деяких країн прийняли рекомендації СЕРТ частково. Для здійснення передач із цих країн необхідно одержати національні дозвільні документи.

Смуги частот, види роботи та припустимі потужності, що дозволяються радіоаматорові, визначаються національною ліцензією країни перебування, що відповідає наявної в радіоаматора ліцензії СЕРТ (повної або новачка). Таблиця відповідності між повною (HAREC) ліцензією СЕРТ і національними ліцензіями країн – членів СЕРТ, а також деяких країн, що не є членами СЕРТ, наведена в Рекомендації T/R 61-01. Таблиця відповідності між ліцензією СЕРТ початківця (NOVICE) та національних ліцензій країн – членів СЕРТ, а також деяких країн, що не є членами СЕРТ, наведена в повідомленні ECC(05)06.

Для ідентифікації своїх передач з країни перебування радіоаматор, що має ліцензію СЕРТ (повну або новачка) і не має національної ліцензії країни перебування, перед своїм позивним повинен через дріб передавати префікс країни перебування, зазначений у додатку 2 рекомендації СЕРТ T/R61-01.

Іноземці та особи без громадянства, які мають дозвільний документ СЕРТ та тимчасово перебувають на території України до 90 діб, мають право здійснювати аматорський радіозв'язок у смугах частот, класами випромінювання та з потужністю, що визначені Регламентом аматорського радіозв’язку України відповідно до отриманого сертифіката HAREC або NOVICE.

Іноземці та особи без громадянства, які мають дозвільний документ СЕРТ HAREC або NOVICE та планують перебувати на території України більше 90 діб, повинні звернутися до УДЦР із заявою про видачу Дозволу на експлуатацію АРС іноземцям та особам без громадянства, що перебувають на території України. У цьому разі Дозвіл на експлуатацію АРС видається без складання екзамену.

На підставі отриманого в України сертифіката (HAREC або NOVICE) український радіоаматор має право одержати національну ліцензію та позивний сигнал країни перебування, яка приєдналася до рекомендацій СЕРТ T/R 61-02 або повідомлення ERC32, відповідно без складання іспитів.

У разі проведення сеансів радіозв'язку на території України радіоаматори інших країн перед особистим позивним сигналом через дріб додають літери "UT".

Рекомендації та повідомлення СЕРТ, які відносяться до Аматорської службі та Аматорської супутникової службі:

1.     RECOMMENDATION T/R 61-01 – Радіоаматорська ліцензія CEPT
2.     RECOMMENDATION T/R 61-02 - Гармонізований радіоаматорський екзаменаційний сертифікат (HAREC)
3.     ECC/REC/(05)06 - Радіоаматорська ліцензія CEPT початківця (NOVICE)
4.     ERC REPORT 32 - Радіоаматорський екзаменаційний сертифікат початківця (NOVICE)
5.     ECC REPORT 89 - Радіоаматорський екзамен базового рівня (ENTRY LEVEL) та ліцензія базового рівня (ENTRY LEVEL)
6.     ECC/REC/(14)05 - Радіоаматорський екзамен для осіб з інвалідністю

В СЕРТ Аматорську службу радіозв’язку України, Аматорську супутникову службу радіозв’язку України представляє НКРЗІ (Адміністрація України) та дві міжнародні громадські організації: EURAO та IARU-Reg1.

73! de UT2UQ

 

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout